تبلیغات
 laugh-pic - ساعت امشب عقب کشیده می شود

ساعت – ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. ساعت به گزارش میزان، براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد و ساعت در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج www.7ganj.ir

– ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
ساعت امشب عقب کشیده می شود

ساعت

به گزارش میزان، براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد و ساعت در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج

www.7ganj.ir